Een aantal bedden met daarop groentes in zelfoogsttuin de Groentemeester.

Voedselbos Weij

Voedseltransitie | Biodiversiteit

De wereld om ons heen verandert. Daar hebben wij aandeel in. Wij zijn ook de sleutel tot een evenwichtiger klimaat. Er is grote urgentie voor een andere manier van doen. Het is tijd om te stoppen met het uitputten van natuurlijke bronnen. Tijd om te delen, met elkaar, met flora en met fauna. Het is tijd om natuurlijk evenwicht te herstellen.

Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem ten bate van biodiversiteit, natuurinclusiviteit en productie. Het bos is opgebouwd uit verschillende lagen met ruimte voor zon en beschutting van wind. De verschillende soorten versterken elkaar en leiden tot optimale productie. In een voedselbos is volop ruimte voor flora en fauna met minimaal ingrijpen. De ‘wildernis’ nodigt uit tot recreatie, ontspannen en genieten, tot educatie, leren en inspireren, en tot verbinding, samen werken en ontdekken.

Maassluis eerste voedselbos wordt een bos van, voor en door Maassluizenaren en mensen uit de directe omgeving. Het bos is in grote mate gericht op recreatie, in combinatie met educatie en onderzoek.

Het voedselbos en de zelfoogsttuin (De Groentemeester) verhogen de biodiversiteit en de recreatieve waarde in het gebied. Je bezoekt ze voor een inspirerende (lunch)wandeling of een verrassende (educatieve) activiteit in de natuur. Je maakt jouw beleving compleet met verse producten van het land en een mooi veldboeket voor thuis.

In het voorjaar van 2023 verrijken we de bodem met mengsel van bodembemesters. Eind 2023 verwachten we de 1e eetbare gewassen aan te planten. De verwachting is dat in 2030 het bos goed op dreef is en we regelmatig kunnen oogsten. Wil je meer weten, ervaren of een handje helpen? Vrijwilligers zijn nu al van harte welkom, voor de aanplant, groei en straks ook oogst. Vanaf 2025 verwachten we de 1e activiteiten te ontplooien en je rond te kunnen leiden.

Een plek om te ontmoeten, om te onthaasten, om inspiratie op te doen, om te leren, om te werken, om te genieten. Een plek om terug te gaan naar daar waar we allemaal vandaan komen – moeder natuur.